ΓΕΝΚΑ ΕΜΠΟΡIΚΗ Α.Ε.Κλεισθένους 9, 105 52 Αθήνα

Τηλ: 210 527 85 00

Φαξ: 210 527 85 06

info@genkacomm.gr

GENKA COMMERCIAL S.A.9, Kleisthenous Str. Athens 105 52 Greece

Tel:+30 210 527 85 00

fax:+30 210 527 85 06

info@genkacomm.gr

Do you have any queries, concerns or comments?

Contact us and we will get back to you as soon as possible.Name

EmailYour message